inner-banner (1)

Programi

ACI FMA nudi paket specijaliziranih ispita usmjerenih na devize, fiksni dohodak, tržišta novca, derivate, repo transakcije, obveze po imovini, upravljanje rizikom i standarde poslovne prakse za osoblje iz front, middle and back ureda.

Svi ACI FMA ispiti su na engleskom jeziku i polažu se na računalu. Tvrtke za obuku i poslovne škole pružaju obuku u učionici i materijale za učenje na daljinu koji vam pomažu u pripremi za ispit. Na raspolaganju su vam paketi za učenje i treneri koji će vam pomoći da se pripremite za ispit.

ACI DEALING CERTIFICATE

ACI Dealing certificate je temeljni program edukacije koji zaposlenicima banka, financijskih institucija te drugim pozicijama uključenim na financijskim tržištima omogućava usvajanje osnovnih znanja i kompetencija na poslovima vezanim uz trgovanje devizama, kamatnim stopama te robnim instrumentima.

ACI DIPLOMA

ACI Diplome se nadovezuje na ACI Dealing Certifikat i ACI Operations Certifikat, osmišljena kako bi osigurala da kandidati steknu vrhunsko teorijsko i praktično znanje o deviznom i novčanom tržištu te povezanim instrumentima, procjenu okruženja te primjena instrumenata, kao i međuovisnost sudjelovanja na tržištu s upravljanjem rizicima.

ACI OPERATIONS CERTIFICATE

ACI Operations certificate je program edukacije koji pokriva osnovna znanja i kompetencija za nove sudionike u Odjelima podrške (Back Office) te kontrolnim funkcijama (Middle Office). Dobro obučeno i učinkovito organizirani sudionici ovih odjela ključni su za provođenje svake transakcije na financijskim tržištima.

ACI ONLINE FX GLOBAL CODE CERTIFICATE

ACI Online FX Global Code ispit izvrstan je prvi korak za testiranje znanja o FX Global Code-u. Objavljen 25. svibnja 2017., ažuriran 6. kolovoza 2018. i 15. srpnja 2021. od Bank for International Settlements Foreign Exchange Working Group, FX Global Code (FXGC) pruža zajednički skup načela i smjernica za promicanje integriteta i učinkovitog funkcioniranja deviznog tržišta.

ACI FX GLOBAL CODE CERTIFICATE

FX Global Code (FXGC) pruža zajednički skup načela i smjernica za promicanje integriteta i učinkovitog funkcioniranja veleprodajnog deviznog tržišta. Certifikat je izvrstan prvi korak za pokazivanje poštivanja novog Globalnog kodeksa relevantnim nadležnim tijelima i potencijalni diferencijator u pogledu 'usklađenosti s Kodeksom' i razvoja karijere.