inner-banner (1)

Opći podaci

Naziv: ACI FINANCIAL MARKETS ASSOCIATION HRVATSKA
Skraćeni naziv: ACI FMA HRVATSKA

Sjedište: RADNIČKA CESTA 50, Zagreb, Hrvatska

OIB: 21477906809

Datum osnivačke skupštine: 07.07.1992
Datum upisa u registar: 27.03.1998

IBAN: HR5223600001101519794

Osobe ovlaštene za zastupanje:
Mario Kolinski, Predsjednik
Boris Danijel Cerovečki, Tajnik

Kontakt:
info@acifma.hr