inner-banner (1)

Akreditirani predavači

ACI Financial Markets Association je ispitno tijelo, a mogućnosti pripreme ispita pružaju treće strane kao što su tvrtke za obuku, poslovne škole i autori.

ACI FMA Hrvatska ovisno o broju zainteresiranih polaznika može organizirati pripremni tečaj.